domestic ass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic ass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic ass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic ass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • domestic ass

    domestic beast of burden descended from the African wild ass; patient but stubborn

    Synonyms: donkey, Equus asinus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).