domestic loans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic loans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic loans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic loans.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domestic loans

    * kinh tế

    công trái quốc nội