domestic boiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic boiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic boiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic boiler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domestic boiler

    * kỹ thuật

    nồi hơi gia dụng