domestic carp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic carp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic carp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic carp.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • domestic carp

    large Old World freshwater bottom-feeding fish introduced into Europe from Asia; inhabits ponds and sluggish streams and often raised for food; introduced into United States where it has become a pest

    Synonyms: Cyprinus carpio

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).