domestic fuel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic fuel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic fuel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic fuel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domestic fuel

    * kỹ thuật

    nhiên liệu dân dụng