domestic gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • domestic gas

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  khí dân dụng

  xây dựng:

  khí ga sinh hoạt