domestic coke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domestic coke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domestic coke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domestic coke.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • domestic coke

    * kỹ thuật

    cốc dân dụng