dome lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dome lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dome lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dome lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dome lamp

  * kỹ thuật

  ô tô:

  đèn mui xe

  cơ khí & công trình:

  đèn trên trần xe