dome roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dome roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dome roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dome roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dome roof

    * kỹ thuật

    mái vòm