dome gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dome gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dome gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dome gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dome gas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khí (ở) vòm