dome car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dome car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dome car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dome car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dome car

    * kinh tế

    tao vòm kiếng