china nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

china nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm china giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của china.

Từ điển Anh Việt

 • china

  /'tʃainə/

  * danh từ

  sứ

  đồ sứ

  to break china

  làm rối loạn, làm hỗn loạn, làm náo động

  * tính từ

  bằng sứ

  a china cup: tách sứ

  (thuộc) đồ sứ

  china shop: cửa hàng bán đồ sứ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • china

  * kinh tế

  Trung Quốc (tên nước, thủ đô: Bắc Kinh)

  * kỹ thuật

  đồ sứ

  lát

  sứ

Từ điển Anh Anh - Wordnet