china external trade development council nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

china external trade development council nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm china external trade development council giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của china external trade development council.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • china external trade development council

    * kinh tế

    Hiệp hội phát triển ngoại thương Trung Quốc (Đài Loan)