china-ware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

china-ware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm china-ware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của china-ware.

Từ điển Anh Việt

  • china-ware

    /'tʃainəweə/

    * danh từ

    đồ sứ