at the subsatellite point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at the subsatellite point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at the subsatellite point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at the subsatellite point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at the subsatellite point

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tại điểm thẳng đứng của vệ tinh