at dock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at dock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at dock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at dock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at dock

    * kinh tế

    giá giao hàng tại bến cảng

    tại bến cảng