at cut crystal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at cut crystal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at cut crystal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at cut crystal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • at cut crystal

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  thạch anh cắt

  xây dựng:

  thạch anh cắt góc

  điện:

  tinh thể thạch anh cắt góc