at call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at call

    * kinh tế

    khi yêu cầu

    tiền gửi trả ngay khi có yêu cầu