aerial lattice support nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial lattice support nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial lattice support giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial lattice support.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial lattice support

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn ăng ten