administrative official nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative official nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative official giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative official.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • administrative official

    Similar:

    bureaucrat: an official of a bureaucracy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).