administrative zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • administrative zone

  * kinh tế

  khu hành chánh

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  khu vực hành chính