administrative service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative service.

Từ điển Anh Việt

  • administrative service

    (Tech) dịch vụ quản lý