administrative management nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative management nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative management giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative management.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • administrative management

  * kinh tế

  quản lý hành chánh

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự quản trị hành chính