administrative tribunal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative tribunal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative tribunal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative tribunal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • administrative tribunal

  * kinh tế

  tòa án hành chánh

  tòa án hành chính

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  tòa án hành chính