administrative action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative action

    * kinh tế

    quyết định hành chánh