administrative protection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative protection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative protection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative protection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative protection

    * kinh tế

    sự bảo hộ (mậu dịch) có tính hành chánh