administrative block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative block

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối hành chính quản trị