administrative security nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative security nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative security giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative security.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative security

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    an toàn hành chính

    sự an toàn quản trị