administrative work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative work

    * kinh tế

    công việc hành chánh