administrative expenses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative expenses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative expenses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative expenses.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • administrative expenses

  * kinh tế

  chi phí chung

  chi phí hành chính

  chi sự nghiệp

  * kỹ thuật

  chi phí hành chính