ac voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac voltage

    * kỹ thuật

    điện áp xoay chiều

    điện:

    điện áp AC