ac arc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac arc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac arc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac arc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac arc

    * kỹ thuật

    điện:

    hồ quang AC