acari nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acari nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acari giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acari.

Từ điển Anh Việt

  • acari

    /'ækərəs/

    * danh từ, số nhiều acari

    (động vật học) cái ghẻ