acral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acral.

Từ điển Anh Việt

  • acral

    * tính từ

    thuộc phía đầu; phía ngoài cùng