acned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acned.

Từ điển Anh Việt

  • acned

    xem acne

Từ điển Anh Anh - Wordnet