pimply nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pimply nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pimply giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pimply.

Từ điển Anh Việt

  • pimply

    /'pimpld/ (pimply) /'pimpli/

    * tính từ

    nổi đầy mụn nhọt; có mụn nhọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet