ac/cm2 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac/cm2 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac/cm2 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac/cm2.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac/cm2

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    abculong trên centimét vuông