ac transmission line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac transmission line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac transmission line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac transmission line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac transmission line

    * kỹ thuật

    điện:

    đường tải điện áp AC

    đường truyền xoay chiều