ac switching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac switching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac switching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac switching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac switching

    * kỹ thuật

    điện:

    sự chuyển mạch AC