ac resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac resistance

    * kỹ thuật

    điện:

    điện trở AC