ac relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac relay

    * kỹ thuật

    điện:

    rơle AC

    rơle phần ứng AC