ac power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac power

    * kỹ thuật

    điện:

    công suất AC

    công suất dòng xoay chiều