ac motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac motor

    * kỹ thuật

    động cơ AC

    động cơ dòng xoay chiều