ac meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac meter

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mốc vô tuyến AC (rada)