ac market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac market

    * kỹ thuật

    sự định thiên từ AC