ac machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac machine

    * kỹ thuật

    điện:

    tải AC

    tải dòng xoay chiều