ac load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac load

    * kỹ thuật

    điện:

    đường dây AC