ac line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac line

    * kỹ thuật

    hiệu ứng josephson