ac input nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac input nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac input giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac input.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac input

    * kỹ thuật

    máy phát điện AC