ac current source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac current source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac current source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac current source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ac current source

  * kỹ thuật

  điện:

  nguồn dòng AC

  nguồn dòng xoay chiều

  nguồn nuôi xoay chiều